жилавост

същ. - еластичност, живост, енергичност, замах
същ. - издръжливост, сила, енергия
същ. - якост, здравина

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ВЯЗКОСТЬ УДАРНАЯ — механическая характеристика вязкости металлов, определяемая по величине удельной работы ударного разрушения образца металла (Болгарский язык; Български) ударна жилавост (Чешский язык; Čeština) vrubová [rázová] houževnatost (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • еластичност — същ. разтегливост, мекост, жилавина, гъвкавост, пъргавина, пластичност същ. приспособимост, нагодливост същ. ковкост същ. пъргавост, енергия същ. подвижност същ. пружиниране …   Български синонимен речник

  • енергичност — същ. еластичност, жилавост, живост, замах същ. енергия, активност, пъргавина същ. мъжество, мъжественост, юначество, сила същ. нападателност, агресивност, враждебност, настойчивост същ. предприемчивост, инициатива, смелост същ …   Български синонимен речник

  • енергия — същ. сила, мощ, активност, интензивност същ. деятелност, усърдие, старание, напън, дейност същ. решителност, настойчивост, упоритост същ. енергичност, живост, пъргавина същ. еластичност, гъвкавост, пъргавост същ. желание …   Български синонимен речник

  • живост — същ. бодрост, подвижност, будност, съобразителност, пъргавина, енергичност, буйност същ. непринуденост, жизнерадост същ. въодушевление, жар, темперамент същ. еластичност, жилавост, замах същ. енергия, активност същ. сила …   Български синонимен речник

  • замах — същ. жест, движение, размах, удар същ. смелост, широта, инициатива, предприемчивост, разгърнатост, обхват същ. еластичност, жилавост, живост, енергичност същ. енергия, жизненост, увлечение, блясък, елегантност същ. въодушевление, пълна пара същ …   Български синонимен речник

  • здравина — същ. издръжливост, крепкост, якост, твърдост, устойчивост, стабилност, сила същ. жилавост същ. трайност същ. масивност, набитост …   Български синонимен речник

  • издръжливост — същ. устойчивост, твърдост, здравина, стабилност, якост, сила, хал, енергия, трайност, неизтощимост същ. държеливост, жизненост, жизнеспособност същ. търпение, сърцатост, нерви същ. бърза възстановимост, жизнерадост, бодрост същ. дух, кураж,… …   Български синонимен речник

  • приспособимост — същ. жилавост, жилавина, гъвкавост, пригодливост, нагодливост, нагаждане, приспособяване същ. приложимост …   Български синонимен речник

  • разтегливост — същ. еластичност, жилавина, жилавост същ. гъвкавост, пластичност, ковкост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.